cursos interactius / cursos interactivos

Espai web en període
de proves, creat
com a complement
docent per a
classes presencials
en l'aula d'informàtica
i com a eina per a
l'educació a distància
i l'autoaprenentatge.

Espacio web en periodo
de pruebas, creado
como complemento
docente para
clases presenciales
en el aula de informática
y como herramienta
para la educación a distancia
y el autoaprendizaje.

Sobre Xcurs.net | Avís legal | Contacta | © 2008 Xavier Cubero - eldígoras.com